Skjema for nytilsatte

Velkommen som ny medarbeider i Sokndal kommune.

Ny medarbeider

Ansiennitetsberegning For at vi skal få riktig ansiennitet må du husk å levere attester, bekreftelse på fagbrev, autorisasjon, vitnemål og evt. andre dokumenter som har betydning for stillingen. Oppgi barn med navn og fødselsnummer. Husk å legge inn nærmeste pårørende i Visma Enterprise med telefonnummer

 

Sykefravær for nytilsatt Du må ha vært ansatt i 2 mnd før egenmelding kan benyttes. Dersom det er mer enn 14 dager mellom hver arbeidsøkt, nullstilles alt. Dersom den nytilsatte blir syk de første to måneder av arbeidsforholdet, kan sykemelding leveres fra første fraværsdag, etter tiltredelse i stillingen.. Vi er IA bedrift. 3 x 8 egenmeldinger på 12 måneder. Sykmelding fra 9. dag. Sykemelding kan leveres fra 1.ste fraværsdag. Dersom arbeidsforholdet er tiltrådt, vil du få lønn.

 

Skjema Ny medarbeider skal leveres nærmeste leder m/personalansvar.
Skjema ny medarbeider trykk her (PDF, 27 kB)