Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Familiens hus

Familiens hus

Familiens hus er en modell for samlokalisering og samarbeid mellom mennesker og instanser som jobber med kommunale tjenester for barn.

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår.

 

 

Samtykkeskjema (DOCX, 58 kB)

Kontakt oss

Monika Laupstad
Familieveileder
E-post
Telefon 51 47 06 57
Mobil 969 43 124
Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Mobil 996 22 768
Til toppen