Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Familiens hus

Familiens hus

Familiens hus er en modell for samlokalisering og samarbeid mellom mennesker og instanser som jobber med kommunale tjenester for barn.

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår.

 

Familiens hus

 

Samtykkeskjema (DOCX, 56 kB)

Kontakt oss

Siw Tollefsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 06 85
Mobil 969 42 943
Monika Laupstad
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 51 47 06 70
Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Mobil 996 22 768
Til toppen