Familiens hus

Familiens hus

Hva kan Familiens Hus-gruppen gjøre for deg?

Det er sentralt i Familiens Hus-modellen at alle foreldre og barn skal ha rask og enkel tilgang på hjelp og oppfølging når de trenger det.

Et virkemiddel i så måte er prinsippet om én dør til alle tjenester. Foreløpig kan man i Sokndal kommune velge mellom 3 dører. Dersom du ønsker å drøfte noe vedrørende ditt barn kan du henvende deg på Helsestasjonen, Psykisk helsetjeneste eller til Koordinator for barn og unge.

Den instans du kontakter vil i neste omgang kunne drøfte din problemstilling eller utfordring i Familiens Hus-gruppen - anonymt eller med personopplysninger, etter samtykke. Du kan selv velge om du ønsker å møte selv i gruppa, eller få din sak lagt fram.

Med dette håper vi å kunne sette inn riktige tiltak fra rett instans raskest mulig.

Kontakt oss

Siw Tollefsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 06 85
Mobil 969 42 943
Monika Laupstad
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 51 47 06 70
Linda Øvestad Olsen
Koordinator barn og ungdom
E-post
Mobil 996 22 768
Til toppen