Tverrfaglig Team

Tverrfaglig team er et tilbud til foreldre/ foresatte i Sokndal kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0-16 år.

Teamet kan bidra med faglige refleksjoner, drøfting, anbefalinger og forslag til tiltak.

 

Teamets medlemmer

Representant fra barnets barnehage/skole, barnekoordinator, helsesykepleier, barneansvarlig i psykisk helsetjeneste, familieveileder, barnevern, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 

Hvem kan henvende seg til Tverrfaglig team?

  • Alle ansatte som arbeider med barn kan melde inn saker til barnehagestyrer/rektor.
  • Alle teamets deltakere kan melde inn problemstillinger til barnehagestyrer/lærer/rektor med forespørsel om saken er hensiktsmessig å drøfte i tverrfaglig team.
  • Familier kan henvende seg til teamet gjennom barnehagestyrer/lærer eller andre deltakere som bringer dette videre til barnehagestyrer/rektor.

Kontakt oss

Lene Dversnes
Koordinator Barn og unge
E-post
Telefon 47 97 32 93
Monica Åros Zebrowski
Pedagogisk rådgiver
E-post
Telefon 99 52 98 46