Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. 

Mer informasjon fra UDIR om foreldrebetaling

Her kan du søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kontakt oss

Johannes Sirevåg
Pedagogisk veileder
E-post
Telefon 51 47 06 43
Til toppen