Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det. Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller ikke.

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du er bekymret for utviklingen til et barn, kan kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Ta kontakt med kommunen hvis du lurer på noe eller mener barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp.

Retten til spesialpedagogisk hjelp er regulert i barnehageloven kapittel V A

Les mer i Veilederen spesialpedagogisk hjelp

Utdanningsdirektoratet om spesialpedagogisk hjelp

Kontakt oss

Johannes Sirevåg
Pedagogisk veileder
E-post
Telefon 51 47 06 43
Til toppen