Sokndal tilbyr Digihelsestasjon!

For at Sokndal helsestasjon skal være mer tilgjengelig for sine brukere er vi nå blitt Digihelsestasjon. 

Digihelsestasjon gjør det mulig for brukere å kommunisere med helsestasjonen, skolehelsetjenesten, HFU og jordmortjenesten via Helse Norge. 

Klikk her for å gå til Digihelsestasjon

 

Innlogging

Brukere logger seg inn på helsenorge.no ved å bruke Bank-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå og gjør det dermed mulig å utveksle personopplysninger i dialogen. 

Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på definert foreldreansvar i folkeregisteret tom 16 år.

Avtaler og avbestilling 

Når brukerne logger seg inn får de oversikt over avtaler de har med helsetjenestene i Sokndal kommune, som konsultasjoner og avtaler med helsestasjonen, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Brukerne kan selv avbestille timer.

Meldinger

Brukere og foresatte kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Ettersom løsningen krever sikker innlogging, kan meldingene trygt inneholde sensitive opplysninger. Alle meldingene lagres i den elektroniske pasientjournalen, som gjør at både brukeren og kommunen har god dokumentasjon. 

Varsel om planlagte avtaler

Foresatte, gravide og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller tekstmelding i forkant av en avtale.

Helsestasjon for ungdom

Når ungdomsløsningen er på plass høsten 2022 skal det være mulig å bruke Feide- innlogging for barn mellom 12 og 16 år. Per i dag er det kun barn fra og med 16 år som kan nå Helsestasjon for ungdom via Helse Norge.