Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Psykiske helsetjenester for voksne

Psykiske helsetjenester for voksne

Psykiske problemer er vanlige i befolkningen. Både barn, ungdom, voksne og eldre kan få psykiske plager. 

Noen mennesker er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. Andre ganger kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at du er i en vanskelig arbeidssituasjon eller en familiesituasjon, gjøre at du blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

Psykisk helsetjeneste i Sokndal kommune er et lavterskel-tilbud med åpen dør i 1. etasje på rådhuset. Teamet i psykisk helsetjeneste består av 2 spesialsykepleiere og 2 miljøterapeuter. Vi tilbyr hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Tilbudet kan inneholde:

  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • Bistand til medisinadministrering
  • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg, ute eller på psykisk helsetjenestes kontor.
  • Gruppetilbud
    • Ved spørsmål angående gruppetilbudet kan Anita Nesvåg kontaktes på telefon: 94003367.

Slik søker du:

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med oss. Oppfølgingen er et frivillig tilbud der en kan henvende seg direkte til tjenesten, ved personlig oppmøte, telefon eller skriftlig. Du kan også ta kontakt via fastlegen din. Bruk gjerne søknadskjema for helse og omsorgstjenester som finnes på kommunens nettside.

Kontakt oss

Henriette Lorentzen
Fagsykepleier psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 51 47 06 61
Mobil 404 12 747

Åpningstider

Hverdager kl 08-15.00

Adresse

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane

Til toppen