Rusomsorg

Rusomsorg

Oppfølging fra ruskonsulent i kommunen er et tilbud for personer med rusproblematikk. Det finnes ingen aldersgrense for tilbudet og tjenesten er gratis.

Målet er å legge til rette for tiltak for rusmestring og vellykket rehabilitering med utgangspunkt i den enkelte persons forutsetninger, ønsker og mål. 

Tilbudet skal være preget av samarbeid, respekt, likeverd og medansvar. Det skal være individuelt tilpasset, og ha stor grad av brukermedvirkning.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å få kontakt med oss. Oppfølgingen fra ruskonsulent er et frivillig lavterskeltilbud der en kan henvende seg direkte til tjenesten, ved personlig oppmøte, telefon eller skriftlig. Du kan også bli henvist av fastlegen din, gjennom andre behandlingstiltak eller gjennom NAV.  Du kan gjerne bruke søknadskjema for helse og omsorgstjenester som finnes på kommunens nettside.

Ruskonsulenten samarbeider med lege, NAV, hjemmesykepleien, psykisk helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse og rus.

Ruskonsulenten kan også hjelpe deg dersom du ønsker henvisning til avrusing, poliklinisk behandling, langtidsbehandling, institusjon eller LAR (Legemiddelassisert rehabilitering).

Rusomsorg

Kontakt oss

Henriette Lorentzen
Ruskonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 61
Mobil 404 12 747

Åpningstider

Hverdager kl 08-15.00

Adresse

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane

Til toppen