Fallforebygging

Et viktig tiltak for å unngå skader og komplikasjoner av fall, er å forebygge selve fallet ved å bedre balansen.

 

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet. 80-90 % av disse skadene er fallulykker. Mange av disse resulterer i hoftebrudd, med konsekvenser som tap av funksjonsnivå, kroniske smerter og i verste fall død.

Enkle tiltak kan gjøre hjemmet ditt tryggere Trygghet i hjemmet for eldre

Det finnes ulike hjelpemidler, som kan bidra til at du mestrer bedre, om det er noe du ikke klarer like godt som før. Hva kan hjelpe?

Å gå tur er bra, men turer på flat mark og/eller med staver bidrar ikke til å bedre balansen din. Det oppnår du med spesifikke øvelser og/eller turer i ulendt terreng.

Sokndal kommune har laget en video om du ønsker å lære øvelser du kan gjøre på egen hånd. Fysioterapeut Harald Bjørge har satt sammen øvelsene, og sykepleier Jorunn Øybakken demonstrerer øvelsene. Filmen er laget av RaiMedia.

Kommunen arrangerer også gruppe-trening med fokus på balanse og fallforebygging