Kommunepsykolog

Kommunepsykolog er en del av psykisk helsetjeneste.

Man søker psykisk helsetjeneste, og kan ut fra en faglig vurdering få tildelt psykolog. 

For mer informasjon se Psykisk helsetjenester