Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog er en del av psykisk helsetjeneste.

Man søker psykisk helsetjeneste, og kan ut fra en faglig vurdering få tildelt psykolog. 

For mer informasjon se Psykisk helsetjenester

Til toppen