Plan for bedre folkehelse

Folkehelsearbeidet utføres av en tverrfaglig gruppe som jobber med ulike tiltak som har som mål å bedre folkehelsen, ledet av kommunalsjef for helse og omsorg, Sigmund Hadland Jr.. Det utarbeides / vedtas en handlingsplan for Folkehelsetiltak hvert år.

Eksempler på iverksatte tiltak er lørdagsåpent bibliotek, lørdagsåpen svømmehall og fallforebyggende trening for eldre ved fysioterapeut. Videre gir gruppen støtte til Dalane Friluftsråd som jobber med å tilrettelegge stier og arrangerer frilufts-kvelder. 

Her fra Linepollen - badeplass med gapahuk - hvor det arrangeres jevnlige friluftskvelder.

 

Folkehelsekoordinator er Anita Stene.

 

For mer informasjon, se vedlagt Forslag handlingsplan for Folkehelse 2023.   (PDF, 2 MB)

Handlingsplanen utarbeides på bakgrunn av Oversiktsdokumentet for Folkehelse i Sokndal (PDF, 2 MB)

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88
Anita Stene
Rådgiver
E-post
Telefon 92 20 71 30