Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Plan for bedre folkehelse

Plan for bedre folkehelse

Folkehelsearbeidet utføres av en tverrfaglig gruppe som jobber med ulike tiltak som har som mål å bedre folkehelsen, ledet av kommunalsjef for levekår Tone B. Eikeland. Det utarbeides / vedtas en handlingsplan for Folkehelsetiltak hvert år.

Eksempler på iverksatte tiltak er lørdagsåpent bibliotek, lørdagsåpen svømmehall og fallforebyggende trening for eldre ved fysioterapeut. Videre gir gruppen støtte til Dalane Friluftsråd som jobber med å tilrettelegge stier og arrangerer friluftskvelder. 

Her fra Linepollen - badeplass med gapahuk - hvor det arrangeres jevnlige friluftskvelder.

Klikk for stort bildeFolkehelsekoordinator er Sigmund Hadland jr.

For mer informasjon, se vedlagt Folkehelseplan for 2019 (PDF, 591 kB). Ny plan er under politisk behandling, og legges ut når den er vedtatt. 

Kontakt oss

Tone B. Eikeland
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 47 06 06
Mobil 412 31 989
Sigmund Hadland jr.
Helse og velferdsleder
E-post
Telefon 51 47 06 86
Til toppen