Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6. Her står det at kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Spørsmål vedrørende omsorgslønn kan rettes til Helse- og velferdsavdelingen.

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Helse og velferdsleder
E-post
Telefon 51 47 06 86
Til toppen