Omsorgslønn

Omsorgslønn er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6. Her står det at kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Spørsmål vedrørende omsorgslønn kan rettes til Helse- og velferdsavdelingen.

Kontakt oss

Sigmund Hadland jr.
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 40 09 63 88