Opphold i institusjon

Korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og langtidsopphold

Sykehjemmet har i alt 36 institusjonsplasser, hvorav 7 plasser er avsatt til korttidsplasser og avlastning. De resterende 29 plassene er langtidsplasser. 

Klikk for stort bilde 

Sykehjemmet har også øyeblikkelig hjelp seng. Det er fastlege eller legevakt som kan legge pasienter inn i dette tilbudet. Tilbudet kan ha en varighet på inntil 72 timer.

Institusjonen har tilbud om fysioterapi for de beboere som har behov for behandling.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Vi kan tilby frisør og fotpleie. Dette må bestilles og beboer må selv betale. Personalet kan være behjelpelig med å bestille tid.

Kontakt oss

Tone Merethe Nesvåg
Enhetsleder
E-post
Telefon 51 47 04 91
Mobil 404 47 163
Til toppen