Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Smittevern

Smittevern

Kommunen har flere oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at bestemmelsene i smittevernloven følges opp.

Smittevern

Kontakt oss

Inger Skretting Opstad
Kommuneoverlege
E-post
Til toppen