Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Fritidskortet

Fritidskortet

Sokndal er valgt som én av åtte pilotkommuner i 2021 for uttesting av Fritidskortet for barn- og unge fra høsten av. Kommunen har søkt om midler fra Bufdir og fått tilskudd til å gjennomføre dette prosjektet høsten 2021 og våren 2022. 

Fritidskortet blir et tilbud til alle barn og unge mellom 6 og 18 år som er folkeregistrert i Sokndal. På fritidskortet får man 1 000 kr i halvåret som kan brukes på én eller flere fritidsaktiviteter.

Målet med Fritidskortet er at flere barn og unge i Sokndal skal delta i fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater over tid. Deltakelse i fritidsaktiviteter er et viktig virkemiddel for å forebygge utenforskap. 

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Fritidskortet kan brukes til deltakeravgift/kontingent på en eller flere aktiviteter opp til 1 000 kr per halvår. Fritidskortet kan ikke brukes på utstyr, leirer, samlinger, opplevelser, ferietilbud eller egenorganiserte aktiviteter (f.eks. kino). 

Vi er godt i gang med arbeidet og mer informasjon om prosjektet vil komme fortløpende. 

Målet er at barn og unge i Sokndal kan hente ut sitt fritidskort fra 1. august 2021.

Til toppen