Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Fritidskortet i Sokndal

Fritidskortet i Sokndal

Sokndal er valgt som én av åtte pilotkommuner i 2021 for uttesting av Fritidskortet for barn- og unge fra høsten av. Kommunen har søkt om midler fra Bufdir og fått tilskudd til å gjennomføre dette prosjektet høsten 2021 og våren 2022. 

NB! Siste dato for brukere med Fritidskortet å registrere betaling vil være 31. juli 2022.

OBS! Alle faktura må betales gjennom Friskus. Det er ikke mulig å få refusjon fra Sokndal kommune for allerede betalt faktura utstedt i 2022. Dersom kontonummeret ikke stemmer med det som står i Friskus, må dere ta kontakt med klubben det gjelder. 

Kontakt oss

Gro Eia Østby
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 51 47 06 41
Til toppen