Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Fritidskortet

Fritidskortet i Sokndal

Sokndal er valgt som én av åtte pilotkommuner i 2021 for uttesting av Fritidskortet for barn- og unge fra høsten av. Kommunen har søkt om midler fra Bufdir og fått tilskudd til å gjennomføre dette prosjektet høsten 2021 og våren 2022. Målet er at alle barn og unge i Sokndal skal få Fritidskortet 1. september. 

Kontakt oss

Gro Eia Østby
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 51 47 06 41
Til toppen