Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Andre tilskuddsordninger

Andre tilskuddsordninger

Her er en oversikt over ulike tilskuddsordninger som kan være aktuelle. Noen tilskuddsordninger gjelder kun for lag og foreninger, andre kan også enkeltpersoner søke på. Se under de ulike tilskuddene hvilke kriterier som gjelder.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller noe vi kan hjelpe med.

Tilskuddsordninger Rogaland fylkeskommune

Støtteordninger Kulturrådet

Tilskuddsordninger - Miljødirektoratet

Søke om momskompensasjon - Lotteri og stiftelsestilsynet

Frifond - Norges enkleste støtteordning for barn og ungdom

Sparebankstiftelsen SR-bank

GjensidigeStiftelsen

Klubben.no - støtteordninger for idrettslag

"Vi heier på" - Storebrand

Støtteordninger - Aktiv ungdom

Sponsormidler - Dalane Energi

Kulturminnefondet

Kontakt oss

Tone B. Eikeland
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 47 06 06
Mobil 412 31 989
Til toppen