Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Dette må du engasjere foretak for

Byggetiltak som du må engasjere ansvarlige foretak til å forestå

Søknad, prosjektering og utførelse av byggetiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett med mindre det er gjort unntak for tiltaket jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-4 til 20-8. De mest vanlige tiltakene som er unntatt krav om ansvarlige foretak er omtalt i artiklene Byggetiltak som ikke krever søknad og Tiltak du kan søke om og forestå selv.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen