Dette må du engasjere foretak for

Byggetiltak som du må engasjere ansvarlige foretak til å forestå

Søknad, prosjektering og utførelse av byggetiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett med mindre det er gjort unntak for tiltaket jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-4 til 20-8. De mest vanlige tiltakene som er unntatt krav om ansvarlige foretak er omtalt i artiklene Byggetiltak som ikke krever søknad og Tiltak du kan søke om og forestå selv.

Til toppen