Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Ferdigattest, brukstillatelse

Ferdigattest/brukstillatelse for byggverk

Alle søknadspliktige bygge- og rivetiltak skal avsluttes med ferdigattest.

Det viser seg at ferdigattest mangler for en del byggetiltak som er oppført. Mange møter denne problemstillingen når hus skal selges/kjøpes. Utfordringen er å få ferdigattest i ettertid til tiltak som er oppført/bygget for lang tid tilbake, og hvor de ansvarlige har forlatt byggesaken uten å be om slik attest.

I trekkspillmenyen under er det gitt veiledning om hvordan en kan skaffe ferdigattest i gamle saker.

Ferdigattest/brukstillatelse for byggverk

Meldingsordning for mindre tiltak opphørte med ny plan- og bygningslov (2008), som ble iverksatt 01.07.2010. Foruten mindre byggetiltak som er unntatt krav om byggesaksbehandling, kreves det nå søknad om tiltaket. Det er åpnet for at tiltakshaver selv kan være ansvarlig for noen mindre tiltak.

For alle tillatelser er det i dag krav om ferdigattest i plan- og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften (SAK) kapittel 8. For tilbygg på inntil 15 m² og for frittliggende bygninger mellom 15 - 50 m² som er unntatt søknadsplikt, er det krav om å sende en melding til kommunen om tiltaket etter at det er gjennomført.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen