Hva skal du bygge?

Hva skal du bygge?

Veiledning om enkelte byggetiltak:

Veiledning om enkelte byggetiltak

Hvordan søke?

For tiltak du kan søke om selv, vises det til veiledning i artikkelen tiltak du kan søke om og forestå selv, om hvordan søke. For byggetiltak som må forestås av ansvarlig foretak, må engasjert foretak, altså søker, eventuelt ta kontakt med kommunen dersom det er behov for avklaringer om søknadsprosess.

Til toppen