Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Hva skal du bygge?

Hva skal du bygge?

Veiledning om enkelte byggetiltak:

Veiledning om enkelte byggetiltak

Hvordan søke?

For tiltak du kan søke om selv, vises det til veiledning i artikkelen tiltak du kan søke om og forestå selv, om hvordan søke. For byggetiltak som må forestås av ansvarlig foretak, må engasjert foretak, altså søker, eventuelt ta kontakt med kommunen dersom det er behov for avklaringer om søknadsprosess.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen