Klage på byggetiltak

Klage på byggetiltak

Hvis du har mottatt nabovarsel som du har merknader til, skal du sende disse merknadene skriftlig til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager - send gjerne kopi av merknadene til kommunen. Hvis du har klage på et vedtak i en byggesak, kan du sende denne skriftlig til kommunen innen tre uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket.

Merknad til nabovarsel må ikke forveksles med klage, som eventuelt fremmes etter at vedtak er fattet. Vær oppmerksom på at alle dokumentene i en byggesak, inklusivt merknader/klage fra naboer, vil bli synlige for allmennheten på kommunens internettsider.

Klage på byggetiltak

Til toppen