Viktig informasjon om koronavirus

Oppretting av festegrunn/punktfeste

Oppretting av festegrunn/punktfeste

Hva er et feste?

Et feste er en langsiktig leieavtale med rett til å sette opp en bygning der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og fester/leietaker. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysing. Forhold angående tomtefeste reguleres av tomtefesteloven.

Søknadsplikt for oppretting av tomtefeste

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste må den som er grunneier søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, tilsvarende som søknad om deling av eiendom.

Festetomt
En festetomt er en oppmålt tomt som har grenser i marken. Festetomten får eget festenummer som er registrert under en eiendoms gårdsnummer og bruksnummer.

Punktfeste
Et punktfeste er en variant av en festetomt. Punktfeste er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Punktfeste er registrert i matrikkelen med et festenummer under et gårdsnummer og bruksnummer. Det som særtegner et punktfeste er at det ikke har eiendomsgrenser (eller rettighetsgrenser) i marken.

Innhold i søknaden og saksgang

Saksgang og krav til søknadsdokumentasjon er tilsvarende som for deling av eiendom.

Kontakt oss

Linda Lindås Mydland
Kart / matrikkel
E-post
Telefon 51 47 06 33
Til toppen