Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing av eiendommer

Her finner man ytterligere informasjon om sammenslåing av eiendommer: Kartverket.no

To eller flere eiendommer kan slås sammen forutsatt:

  • det er samme hjemmelshaver/eier av de aktuelle eiendommene
  • eiendommen som skal utgå må være heftefri, eventuelt ha samme heftelser som eiendommen som skal bestå
  • de ulike eiendommene skal som hovedregel grense til hverandre
  • skjema for sammenslåing må være fullstendig utfylt. samtlige hjemmelshavere må undertegne skjemaet. Dersom det er et firma som står som eier, må den som i følge firmaattest har signaturrett signere. (Legg ved firmaattest - ikke eldre enn ett år).

Kontakt oss

Linda Lindås Mydland
Kart / matrikkel
E-post
Telefon 51 47 06 33
Til toppen