Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

10.12.2012 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune den kommunale planstrategien for perioden 2012-2015.

Kommunal planstrategi er et retningsgivende verktøy for å styre den ønskede samfunnsutviklingen og for politisk prioritering av planoppgaver. Den vil bestemme hvilke planer kommunen skal lage og revidere i den gjeldende valgperioden og hvilke planer som skal videreføres, uten revisjon, i perioden. Det er uansett i kommuneplanen nye mål og strategier skal behandles og vedtas, og planstrategiarbeidet skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres. 

Til toppen