Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner. Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendig areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har. Eksempler på dette er hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

Kommuneplanens arealdel ble endelig vedtatt 15.06.2015.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 29.10.2012.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen