Planinfo

Planinfo

Melding om oppstart av planarbeid

Varsel om utvidet planområde - detaljreguleringsplan for Drageland industri/Langdal nord


Planer til offentlig ettersyn (høringsutkast)

Det er for tiden ingen planer til offentlig ettersyn. 

 

Nylig vedtatte planer

Nylig vedtatte planer

 

 

Til toppen