Valgdagen 11.09.2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er mandag 11. september. Denne dagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2023.

Valglokaler i Sokndal kommune: 

  • Åna-Sira klubbhus, 1 etasje
  • Soknatun, kinosalen 

Åpningstider for valglokale:

  • Åna-Sira klubbhus kl. 14:00 - 18:00
  • Soknatun, kinosalen kl. 09:00 - 20:00