Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Valg 2021

Valg 2021

      

 

 

 

 

 

Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen 13. september.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021: 

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen eller forhåndsstemme i Sokndal. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen på Servicekontoret i Sokndal kommune.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

 

Mer informasjon kommer

 

 

 

Kontaktinformasjon:

May Lene Vestbøstad

Politisk sekretær

Epost: mlv@sokndal.kommune.no

Telefon: 51 47 06 09

Til toppen