Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn i minst 3 uker fra 1.mars. 

Listene inneholder opplysning om gårdsnummer/bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer. 

Det legges ut lister for: 

Papirutgave av listene ligger ute på servicekontoret i kommunehuset, i samme periode. 

Offentlig skatteliste for eiendomsskatt 2020

Til toppen