Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kontakt skatteoppkreveren i Sokndal

Kontakt skatteoppkreveren i Sokndal

Skatteoppkreveren 

Skatteoppkrever: Karen Margrethe Mydland
Tlf: 51470623
Mail: kmy@sokndal.kommune.no
Besøksadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane 

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.11117

Skatteoppkreverfunksjonens oppgave er ajourhold av kommunens skatteregnskap. Målet er at skatt og arbeidsgiveravgift blir innbetalt og avregnet til rett tid.

Oppgaven innebærer blant annet innfordring av ubetalte skattekrav samt utbetaling ved skatteavregningene. Arbeidsgiverkontroll innenfor lønnsområdet er også den kommunale skatteoppkrevers ansvarsområdet.  

Til toppen