Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling

Sokndal kommune arbeider på flere områder for å redusere forurensning og forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Kommunen har ansvar i forhold til ulovlig håndtering av avfall og kan kreve opprydding, eller at den som har håndtert avfall ulovlig dekker kostnadene ved opprydding.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall - forurensningsloven

NB! Om du oppdager akutt forurensning, må du varsle brannvesenet på 110

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen