Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Prosjektstyring

Prosjektstyring

Enhet for prosjektstyring i Sokndal kommune har ansvaret for at kommunen sin prosjektportefølje blir utført til rett tid, rett kost og rett kvalitet. Prosjektporteføljen består av prosjekter som er vedtatt politisk gjennom investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Enheten består i dag av to personer som følger opp kommunen sine prosjekter.

Sokndal kommune har prosjekter innenfor flere fag, alt fra digitalisering til bygging av gang- og sykkelvei.

Kommunen benytter i dag https://www.mercell.com/ som vårt elektroniske KGV verktøy for utlysning av anbudskonkurranser. Her vil kommunen publisere aktuelle prosjekter.

Denne siden vil bli oppdatert med informasjon om pågående prosjekter, planer og reglementer.

Kontakt oss

Martin Brunvatne
Leder prosjektstyring
E-post
Telefon 51 47 06 35
Mobil 416 90 122
Irene Stornes
Prosjektleder
E-post
Telefon 51 47 06 21
Mobil 979 66 790
Til toppen