Vannforsyning

Vannforsyning

Alle innbyggere tilknyttet det kommunale vannledningsnettet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til godt vann.

Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), meldes dette til:

Servicekontoret (51 47 06 00) klokka 07.30-15.00, eller vann og avløps vakttelefon: 900 86 379 utenom arbeidstid (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag). 
 

Telefonvarsling

Vann og avløp har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

  • Stengning av vann
  • Dårlig vannkvalitet
  • Varsling av kokepåbud

Dersom man ønsker å endre tlf for varlsling benyttes servicevarsling.no.

Vannmåler

Alle abonnenter i Sokndal kommune har anledning til å montere vannmåler og få forbruket målt etter denne.
Se forskrifter §13 - bestemmelser for bruk av vannmåler (PDF, 126 kB)

Kommunen kan også pålegge bruk av vannmåler. Dette er først og fremst aktuelt for industri, næringsbygg, landbruksvanning etc.

For abonnenter som har store hus og relativt lite vannforbruk, kan det bli lønnsomt å få gebyrene beregnet etter målt forbruk.

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 60  m3 (kubikkmeter) pr. år, litt avhengig av alder og livsstil. Ved hagevanning må huseier være oppmerksom på at det også påløper kloakkavgift. Vær oppmerksom på at eventuelle lekkasjer på røranlegg og sanitærutstyr også bil bli målt.

Huseier må selv montere vannmåleren, og står også som eier av måleren. Monteringen må gjøres av godkjent rørleggerfirma, som må sende melding om monteringen til vann og avløp, straks arbeidet er gjort. Vannmålerskjema finner du her (PDF, 17 kB).

Ved årsslutt meldes målerstand ved telefon, internett eller målerkort.  

Til toppen