Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Gravetillatelse

Gravetillatelse

Har du behov for å grave i offentlig veg må først vegeier gi tillatelse. Gjelder søknaden kommunal veg, sendes søknaden til kommunen. Søknaden må inneholde opplysninger om hvorfor det skal graves og vedlegges situasjonskart som viser hvor det skal graves.

Søknadsskjema (PDF, 78 kB) sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Gjelder søknaden fylkesveg, er det Statens vegvesen som gir tillatelse. Se vegvesenets nettside for veiledning om dette.

I forbindelse med gravetillatelse eller annen jobb langs vei må entreprenør fylle ut følgende skjema og sends til Sokndal kommune: skiltplan Sokndal kommune (XLSX, 142 kB) (husk å huk av for «aktiver redigering» før skjema tas i bruk). 

Kontakt oss

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder driftsavdeling
E-post
Mobil 400 21 784
Til toppen