Søke om ny avkjørsel

Søke om ny avkjørsel

Etablering av avkjørsel krever tillatelse etter veglovens bestemmelser.

For å lage avkjørsel fra fylkesveg må du ha tillatelse fra Statens vegvesen. Du kan søke elektronisk om dette på vegvesenets nettside.

For å lage avkjørsel fra kommunal veg må du ha tillatelse fra kommunen. 
Søknad sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Søknaden bør inneholde opplysninger om behovet for avkjørselen, beskrivelse av ønsket utforming og situasjonskart som viser plassering/utforming av avkjørelen med tilhørende siktsoner.

Vær oppmerksom på at bygging av avkjørsel med tilhørende veg også kan være søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven.

Til toppen