Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommunal viltforvaltning

Kommunal viltforvaltning

Kommunen er det lokale viltforvaltningsorganet (tidligere Viltnemnda) og skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Kommunal viltforvaltning omfatter blant annet:

  • Behandle søknader om godkjenning av jaktvald på hjortevilt.
  • Tildele fellingsløyver for hjortevilt og bever, samt behandle saker om skader som er forårsaket av vilt.
  • Organisere offentlige viltettersøk i forbindelse med viltpåkjørsler, sykt og skadet vilt.
  • Arrangere jegerprøveeksamen. Obligatorisk jegerprøvekurs avholdes bl.a. av jeger- og fiskerforeninger.
  • Registrere revebåser til fangst av rødrev.
  • Kartlegge viktige leveområder og yngle-/hekkeområder for vilt.
  • Rådgivning i saker som berører viltinteressene, samt belyse viltinteressene i arealsaker.

I Sokndal kommune er det Sokndal Jeger og Fiskeforening som har fått ansvaret for viltpåkjørsler.

Vi minner om ved viltpåkjørsler skal man melde fra til politiet på tlf.02800.

Til toppen