Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Gi innspill til rullering av kommuneplan

Rullering kommuneplans samfunnsdel

Sokndal kommune ønsker dine innspill til arbeidet med kommuneplan.

I første omgang jobber vi med samfunnsdelen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vi vil gjerne invitere deg/din forening/din bedrift til å avholde gjestebud. Hensikten med å invitere til gjestebud, er å fange opp innspill fra deg som vanligvis ikke deltar i planprosesser. Her kan dere gå i dybden i aktuelle temaer og problemstillinger som opptar deg.

Kontakt Øystein Løvø på tlf. 99235408 eller olo@sokndal.kommune.no for å holde gjestebud eller få vite mer.

Selv om gjestebud ikke er for deg så ønsker vi dine innspill. ALLE innspill, store eller små, mottas med takk. Fyll ut skjema nedenfor og gi ditt innspill! Sammen skal vi skape det gode liv i Sokndal.

Nederst på denne siden kan du finne aktuelle dokumenter.

Innspill til rullering av kommuneplan

Felt merket med * må fylles ut

Aktuelle filer:

Rullering kommuneplan
Tittel Publisert Type
Forslag til Planstrategi for Sokndal kommune 2020-2024

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til Planstrategi for Sokndal kommune 2020-2024.pdf
Forslag til Planprogram 2021-2032

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til Planprogram 2021-2032.pdf
Kommuneplanen 2011-2022- bestemmelser til arealdelen

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen 2011-2022- bestemmelser til arealdelen.pdf
Kommuneplanen for Sokndal kommune 2011-2022

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen for Sokndal kommune 2011-2022.pdf
Kommuneplanen 2011-2022 - arealdel

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanens arealdel.pdf

Kontakt oss

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Nils Jacobsen
Nærings- og eiendomssjef
E-post
Telefon 51 47 06 16
Mobil 907 22 088
Øystein Løvø
Rådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 40
Mobil 992 35 408
Til toppen