Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Landbruk

Landbruk

Landbrukskontoret i Sokndal har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov og ulike tilskuddsordninger i næringen. Det utføres offentlige rådgivnings- og informasjonsfunksjoner opp mot jord- og skogbruk, samt bygdeutvikling generelt.

Kontakt oss

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 51 46 10 32
Hans Petter Tønnessen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 51 46 10 37
Johan Norum
Rådgiver
E-post
Telefon 51 46 10 33
Marit Rødland Egeland
Konsulent
E-post
Telefon 51 46 10 30
Til toppen