Kontaktinformasjon for SUS

KONTAKTINFORMASJON FOR SUS:

Tidligmelding/Utskrivningsklare pasienter:

Telefon kontortid (dagtid)     – kl 07.30 – kl 15.00 51 47 04 72
Telefon utenom kontortid     – kl 15.00 – kl 07.30 51 47 04 70/473

Distriktsleder åpen omsorg (dagtid)         - kl 07.30 – kl 15.00             51 47 04 91/48 99 70 37
Distriktsleder sjukeheim (dagtid)               - kl 07.30 – kl 15.00             51 47 04 75

Faks : 51 47 04 95

Adresse:
Sokndal kommune
Omsorgsetaten
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 02.05.16 - 13:50 av Elisabeth Omdal