Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Lag og foreninger

For oversikt over lag og foreninger i Sokndal kommune kontakt Tone Eikeland

Oversikt over fritidstilbud for barn og unge i Sokndal 2017/2018

Sist oppdatert 16.04.18 - 14:06 av Eline Nesvåg