Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

En næringsvennlig kommune

Sokndal ønsker å være en næringsvennlig kommune. I det ligger at de som har behov for hjelp skal bli tatt godt i mot og få god service. Sokndal ønsker flere etableringer og flere arbeidsplasser. Samtidig er det viktig å bygge på ekstisterende næringsliv og legge forholdene godt til rette for å styrke og videreutvikle eksisterende næringsliv.
Sjøhusrekken på Sogndalstrand fra Åros- Foto: Nils Jacobsen © Sokndal kommune

Blant kommunens sterke sider kan nevnes naturressurser av betydning for bergverk, jord- og skogbruk, fiskeri og reiseliv. Sysselsettingstallene bærer preg av denne ressursrikdommen. Andre sterke sider er solide basisbedrifter, stabil arbeidskraft, gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, god barnehagedekning, satsing innenfor eldreomsorgen, mange aktive lag og foreninger, mange severdigheter, gode tur- og friluftsmuligheter, fiskemuligheter i sjø, innlandsvann og lakseelv.

Sokndal er blant Norges største bergverkskommuneer. Bergverksbedriften Titania er den største arbeidsplassen i kommunen med ca. 270 ansatte. Ilmenittmalmgruven på Tellnes er en av verdens største. Malmen skipes ut i Jøssingfjord.

I Rekefjord driver Rekefjord Stone pukkverk på begge sider av fjorden. NCC Roads har asfaltverk i Rekefjord. På grunn av store utskipninger fra Jøssingfjord og Rekefjord er det i kommunen losstasjon - Sokndal losstasjon i Rekefjord - som har ansvaret for losing på strekningen Kvinesdal - Hå.

Annet næringsliv: Større lokale entreprenørbedrifter,

Større prosjekt det for tiden arbeides aktivt med:

  • Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om at kommunen til enhver tid skal ha 1 byggeklar næringstomt for salg. Det er gjort avtale med O. Mydland Eiendom om kjøp av 1 næringstomt for videresalg på industriområdet Rekeland 1. Flere tomter vil bli opparbeidet fortløpende. I tillegg er det næringsområde på Rekeland/Steian regulert og er under opparbeidelse.
  • Etablering av Jøssingfjord Vitenmuseum som vil omfatte historie om geologi, bergverk, industri, energi, krigen og Altmark-affæren m.v. Arkitektkonkurranse er gjennomført og det arbeides nå med romprogram og finansiering. For mer informasjon:www.jossingfjord.no.
  • Etablering av regionalt motorsportsenter på Kroheia i Sokndal. Grenser til Titanias industriområde på Tellenes. KNA Sokndal arbeider med prosjektet. Sokndal kommune er grunneier. Rogaland fylkeskommune har gjort vedtak om at regionalt motorsportsenter for Rogaland skal ligge i Sokndal.
  • Sokndal er en del av Magma Geopark som omfatter hele regionen. Mer informasjon.
  • Cittaslow Sokndal arbeider aktivt i forhold til profilering, lokalt engasjement, årlig kjærlighetsuke m.v. For mer informasjon www.cittaslow.no. Det er også etablert et nordisk nettverk innenfor Cittaslow der Sokndal for 2009 og 2010 har leder og sekretær. For mer informasjonwww.cittaslow.com. Ved utgangen av 2009 er det 120 kommuner som er medlemmer av Cittaslow, fordelt på 18 land. For mer informasjon om Cittaslow internasjonalt: www.cittaslow.net.
  • Virksomhetsspeiding som går på videreutvikling av eksisterende bedrifter og aktivt arbeid i forhold til nyetableringer.

Sist oppdatert 19.11.12 - 10:46 av Papirfly Superadmin