Kontaktperson

Hans Birger Visdal-Johnsen
Kommuneoverlege
Tlf. 51 47 06 80

Helseetaten

Sentralbord legekontoret:

51 47 06 80

Telefaks:

51 47 06 81

Legevakt Egersund:

116 117 - NYTT NASJONALT NUMMER
eller 51 49 43 43
Etter kl. 16.00 og til kl 08.00 neste dag i tillegg helger og helligdager

Postadresse:

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

E-post:

postmottak@sokndal.kommune.no


Legekontoret har åpent fra kl. 0800 - kl. 1430.

Telefontid leger kl. 1100 - kl. 1130. Legekontoret har pause fra kl. 1130 - kl. 1200

Legevakt i Egersund:
Tlf. 116 117 - NYTT NASJONALT NUMMER eller 51 49 43 43 - etter kl. 16.00 og til kl. 08.00 neste dag, i tillegg helger og helligdager.

Hovedmålsetting
:
Hovedoppgaven som følger av helse og omsorgsloven med forskrifter er å behandle skade, sykdom eller lyte innen alle aldersgrupper, samt opprettholde en medisinsk beredskap.
Forebygge utvikling av sykdom, både kroppslig og psykisk.

De viktigste arbeidsoppgavene for helseetaten:
Kurative tjenester:

  • Almen legetjeneste inklusiv legevakt.
  • Ambulansetjeneste
  • Fysioterapitjeneste.

Forebyggende tjenester:

  • Miljørettet helsevern tlf. 51 47 06 80 og 51 47 06 00

Helseadministrasjonen:
Oppfølging av samhandlingsreformen


Dersom du ønsker å skifte fastlege kan du ringe: 810 59 500. Du kan også bytte fastlege selv på Helfo.no.


Tilrettelagt transport
Du finner mer informasjon og søknadsskjema om tt-ordningen på hjemmesidene til Rogland fylkeskommune

Nøkkelord: legevakt, miljørettet helsevern, samhandlingsreformen, fastlege, folkehelse

Sist oppdatert 26.04.16 - 09:25 av Elisabeth Omdal