Kontaktperson

Elisabeth Omdal
Konsulent
Tlf. 51 47 04 72

Kontaktinformasjon for SUS/SSHF OG ANDRE HELSEFORETAK

KONTAKTINFORMASJON FOR SUS/SSHF OG ANDRE HELSEFORETAK:

Tidligmelding/Utskrivningsklare pasienter:
Telefon kontortid (dagtid)   – kl 07.30 – kl 15.00 51 47 04 72
Telefon utenom kontortid    - kl 15.00 – kl 23.00 40 44 71 71 (dag/keld)
Telefon utenom kontortid    - kl 07.30 – kl 23.00 40 44 71 71 (helg/helligdager)
Telefon utenom kontortid    - kl 23.00 - kl 07.30 40 44 71 72 (natt)

Omsorgsleder (institusjon/hjemmetjenesten)       - kl 07.30 – kl 15.00             51 47 04 75

Faks : 51 47 04 95

Postadresse:
Sokndal kommune
Omsorg / Helse og velferd
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Besøksadresse:
Solbø Sjukeheim
Solbøveien 5
4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 31.03.18 - 20:02 av Elisabeth Omdal