Kontaktperson

Elisabeth Omdal
Konsulent
Tlf. 51 47 04 72

Kontaktinformasjon for SUS/SSHF OG ANDRE HELSEFORETAK

KONTAKTINFORMASJON FOR SUS/SSHF OG ANDRE HELSEFORETAK:

Tidligmelding/Utskrivningsklare pasienter:

Telefon kontortid (dagtid)    – kl 07.30 – kl 15.00 51 47 04 72
Telefon utenom kontortid     – kl 15.00 – kl 07.30 51 47 04 76/4 77

Omsorgsleder (institusjon/hjemmetjenesten)       - kl 07.30 – kl 15.00             51 47 04 75

Faks : 51 47 04 95

Postadresse:
Sokndal kommune
Omsorg / Helse og velferd
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Besøksadresse:
Solbø Sjukeheim
Solbøveien 5
4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 17.10.17 - 13:19 av Elisabeth Omdal