Kontaktinformasjon for SUS

KONTAKTINFORMASJON FOR SUS:

Tidligmelding/Utskrivningsklare pasienter:

Telefon kontortid (dagtid)    – kl 07.30 – kl 15.00 51 47 04 72
Telefon utenom kontortid     – kl 15.00 – kl 07.30 51 47 04 70/473

Omsorgsleder (institusjon/hjemmetjenesten)       - kl 07.30 – kl 15.00             51 47 04 75

Faks : 51 47 04 95

Adresse:
Sokndal kommune
Omsorg / Helse og velferd
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 15.06.17 - 14:37 av Elisabeth Omdal