Kontaktperson

Oddveig R. Østrem
Økonomisjef
Tlf. 51 47 06 20

Husbanken - oppgaver flyttet til økonomikontoret fra og med 01.03.2015

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til kommunen/bydelen der du bor.

Slik søker du bostøtte

Sist oppdatert 10.05.16 - 14:55 av May Lene Vestbøstad