Demensomsorg

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom?
Demens

Hva er demens?
Demens er forårsaket av sykdom i hjernen.
Å få demens er en utfordring både for den som rammes og for deres pårørende.
Det finnes ulike former for demens,
de vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens (sistnevnte skyldes mange små hjerneinfarkter).
Sykdommen starter nesten umerkelig og forverres gradvis. Sykdommen opptrer som oftest i høy alder, men kan også ramme yngre.

Demensomsorgen i Sokndal har laget en brosjyre som du kan finne her


Vi kan hjelpe med:
Vi har spesialkunnskap i ulike demenssykdommer
Vi kan bidra med samtale, råd, informasjon og veiledning om sykdommen og de plagene det kan medføre
Være til støtte og hjelp til den syke og de pårørende
Vi kan bidra med å informere om tilbud i kommunen og opprette kontakt i forhold til andre hjelpeinstanser
Tjenesten er gratis

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på mail:
demensteam@sokndal.kommune.no
eller ring omsorgskontoret, telefon 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail.
Personsensitive/taushetsbelagte opplysninger må ikke legges ut her.

Demens, demensomsorg, demensteam, alzheimer, demensutredning, glemsk, hukommelsessvikt, demenskoordinator, hukommelsesproblemer

Sist oppdatert 28.09.16 - 07:35 av Elisabeth Omdal