Kontaktperson

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
Tlf. 51470475

Helsehjelp i hjemmet - hjemmesykepleie

Helsehjelp i hjemmet er en gratis tjeneste til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, hvor hjelpebehovet kan ivaretas i hjemmet. Målet er å sikre trygghet og best mulig helse gjennom å tilby tjenester ut fra faglig individuelle vurderinger.

Hvordan hjelp tildeles
Tjenesteinnholdet utarbeides i samråd med den enkelte tjenestemottaker ved hjemmebesøk og etterfølges av et skriftlig vedtak for perioden hjelpen skal ytes.

Hva tjenestemottaker kan forvente av hjemmebasert omsorg

  • At den enkelte tjenestemottaker/pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
  • At tjenesteytere overholder taushetsplikten.
  • At tjenesten kommer til avtalt tidspunkt. Dersom tjenesteyter blir mer enn 1 time forsinket, skal tjenestemottaker orienteres telefonisk og ny avtale inngås
  • At det gis muntlig eller skriftlig melding om endring i tjenesten, endret tidspunkt ved sykdom eller ferieperioder

Hva forventes av tjenestemottakeren?

  • At tjenestemottaker gir beskjed dersom vedkommende ikke er hjemme
  • At boligen er normalt ryddig
  • At tjenestemottaker tillater tilpasninger av hjelpemidler til bruk i hjemmet
  • At tjenestemottaker respekterer at tjenesteyter er underlagt taushetsplikt
  • At tjenestemottaker utfører funksjoner vedkommende selv kan klare
  • At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt


Kriterier for tildeling av kommunale omsorgstjenester
Søknad om tjenester fra Omsorg / Helse og velferd


Kontaktperson er:
Distriktsleder Lene Longfjeld Østebrøt
Telefon: 51 47 04 75

Nøkkelord: hjemmesykepleie, helsehjelp i hjemmet, helsetjenester, hjemmebasert omsorg

Sist oppdatert 14.03.19 - 13:37 av Elisabeth Omdal