KREFTSYKEPLEIER

Kreftsykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling og sykepleie til kreftpasienter. Med kreftsykdom følger ofte mange sammensatte problemer som rammer både den syke og deres pårørende. Det er aldri lett å få en kreftdiagnose, hverken for pårørende eller den som har blitt syk.
Kreftsykepleieren utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldersgrupper og faser i kreftsykdommen. Et tilbud til deg som har nyoppdaget kreft eller for deg som har levd med sykdommen over tid.

Sokndal kommune har en kreftsykepleier i hvert distrikt som samarbeider på tvers av hverandre.

Vi har spesialkunnskap i ulike kreftsykdommer, lindrende behandling og omsorg til alvorlig syke og døende.

Vi kan bidra med samtale, råd, informasjon og veiledning om sykdommen og de plagene det kan medføre.

Være til støtte og hjelp til voksne og barn som pårørende.

Gi råd om kosthold og ernæring

Vi kan bidra med å opprettholde kontakt i forhold til andre hjelpeinstanser.

Tjenesten er gratis.


Kontaktinformasjon:

Kreftsykepleier kan kontaktes via mail kreftsykepleier@sokndal.kommune.no

Legg kun inn kontaktinfo, så tar kreftsykepleier kontakt.
Dette er en offentlig mail. Personsensitive/taushetsbelagte opplysninger må ikke legges ut her.
Responstid: i løpet av uken. Haster det, kontakt omsorgskontoret på tlf. 51 47 04 72

Bilderesultat for kreft kreftsykepleier
kreftomsorg.no

Kreft, kreftsykepleier, kreftomsorg

Sist oppdatert 09.08.16 - 14:56 av Elisabeth Omdal