Middagsombringing

Middagsombringing er en tjeneste som ytes til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som ikke er i stand til å lage/varme middag selv.

Formålet med tilbudet er å opprettholde god ernæring for å forebygge nedsatt almenntilstand og bidra til bedre helse.

Du har selv ansvar for å avbestille middagsombringing hvis behovet opphører / du reiser bort/ får besøk etc. Du må avbestille innen tre dager før levering til omsorgskontoret på 51470472. Ikke avbestilt middag vil bli fakturert.


Søknad om tjenester fra Omsorg / Helse og velferd
Kriterier for tildeling av kommunale tjenester
Egenbetaling for tjenester gitt fra Omsorgstjenesen

Kontaktperson:
Elisabeth Omdal, tlf: 51 47 04 72

Abstract, Beef, Britain, British, Brown

Nøkkelord: Matombringing, middag, ernæring

Sist oppdatert 14.03.19 - 14:51 av Elisabeth Omdal