Praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand blir gitt i form av hjelp i hjemmet til blant annet rengjøring, sengetøyskift og klesvask.

Hva kan du forvente av omsorgstjenesten?
Informasjon om aktuelle tjenester.
Tjenesten utføres i henhold til enkeltvedtaket.
Tjenesten ytes til avtalt tid, og det vil bli gitt beskjed ved endring.
Du vil få en kontaktperson.
Alle er underlagt taushetsplikt.

Hva forventer vi av deg?
Du utfører selv de oppgaver du mestrer.
Du gir beskjed i de tilfeller det ikke er behov for tjenester.
Du har forståelse for at vi ikke har anledning til å ta imot gaver eller penger.

I din bolig:
Praktisk bistand gis når du er til stede.
At boligen er ryddig.
At støvsuger og rengjøringsmateriell må være tilgjengelig og i orden.
At du tillater tilpasning og bruk av tekniske hjelpemidler.
At du ikke røyker når ansatte er tilstede.
At husdyr er plassert på egne lukkede rom (om annet ikke er avtalt).

Praktisk bistand ytes ikke til oppgaver som f.eks:
Hovedrengjøring — vask av vinduer, vask/stryking av gardiner.
Rengjøring ved flytting.
Rengjøring og rydding etter andre beboere, gjester og håndverkere.
Pussing av sølv, kobber, messing.
Rense/riste store gulvtepper.
Stell av husdyr.

Søknadsskjema på kommunale omsorgstjenester
Kriterier for tildeling av kommunale omsorgstjenester
Egenbetaling av kommunale omsorgstjenester

Kontaktperson praktisk bistand:
Elisabeth Omdal, tlf: 51 47 04 72


Nøkkelord: praktisk bistand, hjemmehjelp, vaskehjelp, husmorvikar

Sist oppdatert 05.01.17 - 11:03 av Elisabeth Omdal