Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for å tilkalle hjelp. Dette kan gjelde eldre, funksjonshemmede eller andre som føler seg utrygge ved å bo alene.

Målet er å bidra til økt trygghet, slik at du fortsatt kan være fysisk og sosialt aktiv, og bo lengst mulig i eget hjem.

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du kan være hjulpet med andre hjelpemidler som foreksempel mobiltelefon/trådløs telefon.  Dersom alternativ ikke finnes, blir det vurdert om du kan håndtere en trygghetsalarm

Søknad om tjenester fra Omsorg / Helse og velferd
Kriterier for tildeling av kommunale omsorgstjenester
Egenbetaling av tjenester gitt av Omsorgstjenesten

Kontaktperson:
Lene Longfjeld Østebrøt, tlf: 51 47 04 75

Elektronisk dørlås (e-Lås)
Sokndal kommune innfører e-Lås til mottakere av trygghetsalarm for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp.

Økt kvalitet og sikkerhet på tjenestene
Formålet med e-Lås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. E-Lås er en elektronisk løsning som er integrert i kommunens pasientjournalsystem.

Dørlåsen fungerer slik at ansatte i hjemmetjenesten, som har oppdrag hos brukeren, kan aktivere låsen gjennom bruk av en digital nøkkel.

Bruker selv, og pårørende, kan bruke nøkkel som før.
Selve låse-enheten monteres enkelt på innsiden av inngangsdøren. Bruk av e-Lås øker derfor sikkerheten for mottakere av hjemmetjenester og kvaliteten på tjenestene.

Fordeler ved e-Lås

  • Vanlig nøkkel kan fortsatt brukes
  • Økt sikkerhet for bruker
  • Hurtigere hjelp ved alarm
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden
  • og vanlig nøkkel kan fortsatt brukes

For mer informasjon se informasjons-skriv til tjenestemottakere.
Nøkkelord: Trygghetsalarm, e-lås, elektronsik løsning, digital nøkkel, elektronsik dørlås
Sist oppdatert 14.03.19 - 14:43 av Elisabeth Omdal